RUMORS stage 2018

Day1

Shakedown - Olmedo
SSS - Ittiri Arena

Day2 (4 stage x 2)

Ardara
Tula
Castelsardo
Tergu-Osilo

Day3 (3 stage x 2)

Coiluna-Loelle
Monti di Ala'
Monte Lerno

Day4

Cala Flumini
??? Olmedo our Argentiera

Service park in Alghero waterfront